KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Şirketimizin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan,  güvenilir ürünleri tasarlar,  geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz. Bu doğrultuda;

 • Yönetim Sistemimizin şirket gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sektöründe kaliteli ve güvenilir firma olmayı, 
 • Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında, doğru analiz etmeyi ve bunları karşılayacak fonksiyonel çözümler sunmayı,
 • Ürünü müşteriye zamanında, istenilen kalitede, tam olarak teslim etmeyi ve daha sonrasında da kusursuz bir satış sonrası desteği sunarak mutlak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu sağlamak amacıyla eğitim desteği vermeyi ve katılımcı olmalarını sağlamayı,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli işbirlikleri kurmayı,
 • Gelişen teknolojileri takip ederek yeni tasarımlar ile ürün gamımızı, rekabet edebilir seviyelerde tutmayı,
 • Süreçlerimizin gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemeyi, takım çalışmalarını destekleyerek,  şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı, 
 • Süreçlerimizi risk analizleri ile destekleyerek, performansımızı geliştirecek aksiyonlar almayı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi, 
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kaynakları en etkin şekilde kullanmayı ve çevreye saygılı olmayı,
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve müşteri gereklilikleri dahil diğer yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi,
 • Kirliliğin önlenmesi için, çevre etkilerimiz ve boyutlarımızı belirleyerek, bu noktalarda performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarının tüketimini izleyerek verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Atıklarımızın, kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğu durumlarda geri kazanımının sağlanması, geri kazanılamayan atıkların da yasal düzenlemelere uygun yöntemler ile bertaraf edilmesi için gerekli altyapıyı kuracağımızı,
 • Tüm Paydaşlarımızı çevrenin korunması konusunda yönlendireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi,  yaşadığımız ortamın geliştirilmesi için bağımsız olarak  veya ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Çocuk işçi çalıştırmayacağımızı,

Taahhüt ederiz.

Yasal Uyarı Gizlilik Politikamız Çerez Politikası KVKK Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Toplumu Hizmetleri